Rozmieszczenie stacji pogodowych w obrębie aglomeracji miejskiej

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej zidentyfikowano miejsca w których możliwa była instalacja stacji pogodowych a geometria rozmieszczenia przedmiotowych stacji pozwalała na zastosowanie standardowych metod interpolacji przestrzennej danych. W tabeli poniżej  zestawiono szczegółowe miejsca lokalizacji stacji pomiarowych wraz ze współrzędnymi geograficznymi.

Tabela . Stacje pogodowe Starachowice

Nazwa stacjiAdres stacjiStation IDWspółrzędne
STAZEC001Starachowice, ul. Na Szlakowisku 18ISTARA2851.050889,
21.074646
STAZEC002Starachowice, ul. Kościelna 100ISTARA3051.050514,
21.100162
STAZEC003Starachowice, ul. Graniczna 3ISTARA3151.051597,
21.085244
STAZEC004Starachowice, ul. Batalionów Chłopskich 6ISTARA3251.064018,
21.073775
STAZEC005Starachowice, ul. Harcerska 10ISTARA3351.057804,
21.075638
STAZEC006Starachowice, ul. Radomska 53ISTARA3451.071556,
21.070646
STAZEC007Starachowice, ul. Zakładowa 7ISTARA3551.054291,
21.058843
STAZEC008Starachowice, ul. Ignacego Prądzyńskiego 2ISTARA3651.037992,
21.062348
STAZEC009Starachowice, ul. Miodowa 10ISTARA3751.033845,
21.066654
STAZEC010Starachowice, ul. Stanisława Moniuszki 106ISTARA4051.030079,
21.047719

Obrys stacji pogodowych wynosiła ponad 18 km i stanowił kształtem nieregularny wielobok, którego boki miały zróżnicowaną długość.

Przestrzenne rozmieszczenie stacji pogodowych

Zainstalowane stacje pogodowe zintegrowano z siecią internetową, co pozwala na całodobowy monitoring sygnałów pogodowych w formie grafów  lub tabel.

Widok ekranu aplikacji komputerowej z grafiką mierzonych wielkość

Mapy przestrzenne wartości mierzonych

Do interpolacji mierzonych wielkości traktowanych, jako zmienne deterministyczne wykorzystano najprostszą, szybką i niewymagającą modelowania metodę odwrotnych odległości IDW (Inverse Distance Weighted). W metodzie IDW rola otaczających punkt estymowany danych jest w liczonej średniej zróżnicowana w zależności od odległości.

Przestrzenny rozkład średniej prędkości ruchu powietrza w pierwszym dniu maj 2022
(stacja pogodowa ISTAR28)
Przestrzenny rozkład minimalnej prędkości ruchu powietrza w pierwszym dniu maj 2022
(stacja pogodowa ISTAR28)
Przestrzenny rozkład maksymalnej prędkości ruchu powietrza w pierwszym dniu maj 2022
(stacja pogodowa ISTAR28)
Przestrzenny rozkład maksymalnej wartości porywów wiatru w pierwszym dniu maj 2022
(stacja pogodowa ISTAR28)
Przestrzenny rozkład temperatury powietrza w pierwszym dniu maj 2022 (stacja pogodowa ISTAR28)