Projekt Starachowice

Projekt:

Opracowanie przestrzennej struktury prędkości i kierunku ruchu powietrza na terenie aglomeracji starachowickiej pozwalające określić potencjał energetyczny oparty na małych elektrowniach wiatrowych w obrębie objętym opracowaniem”