Kontakt

Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

adres:
ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków

Adres do korespondencji:
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Maria Szczuka

pokój nr: 406, budynek D

telefon: 12 662 46 31

e-mail: iemeipp@urk.edu.pl