Aktualności

Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych w składzie:

  1. dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK
  2. dr inż. Tomasz Dróżdż, prof. URK
  3. dr inż. Piotr Nawara
  4. mgr inż. Anna Miernik
  5. mgr inż. Maciej Waligóra

realizuje na zlecenie
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach
pracę naukowo badawczą pt:
„Opracowanie przestrzennej struktury prędkości i kierunku ruchu powietrza na terenie aglomeracji starachowickiej pozwalające określić potencjał energetyczny oparty na małych elektrowniach wiatrowych w obrębie objętym opracowaniem”