O nas

Instytut a obecnie Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych powstał w 2009 roku z połączenia Katedry Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa oraz Katedry Techniki Rolno-Spożywczej. Kierownikiem  Katedry jest dr hab. Inż. Paweł Kiełbasa Profesor URK

Główne kierunki badań Katedry to:

 • Użytkowanie maszyn rolniczych w technologiach rolnictwa konwencjonalnego i precyzyjnego.
 • Ergonomia w odniesieniu do techniki rolniczej.
 • Wybrane agrofizyczne właściwości soczewicy, jęczmienia i ziemniaków.
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy jako surowca energetycznego.
 • Zastosowanie systemu GPS w rolnictwie.
 • Analiza bulwy ziemniaka, właściwości fizyczne i pozyskiwanie w kontekście surowca dla przemysłu spożywczego, paszowego i skrobiowego.
 • Konstrukcja i modernizacja maszyn do uprawy, pielęgnacji, sadzenia i zbioru, ocena technologii i maszyn do zbioru bulw, wpływ różnych czynników na fizyczne, anatomiczne i morfologiczne właściwości i cechy bulw, proekologiczna uprawa ziemniaków, wpływ różnych czynników na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka.
 • Ocena nakładów energetycznych na rozdrabnianie surowców i procesy produkcyjne m. in.: nakłady energetyczne ponoszone na produkcję i rozlewanie piwa, przetwórstwo mleka, owocowo-warzywne i mięsa, nakłady energetyczne ponoszone na rozdrabnianie surowców ziarnistych.
 • Analiza poziomu hałasu na liniach produkcyjnych przemysłu spożywczego i konfekcjonowania napojów.

Skład osobowy Katedry:

 1. dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK, Kierownik Katedry, Koordynator dyscypliny: inżynieria mechaniczna
 2. Prof. dr hab. inż. Tomasz Głąb
 3. dr hab. inż. Tomasz Jakubowski, prof. URK
 4. dr hab. inż. Urszula Sadowska, prof. URK
 5. dr inż. Tomasz Dróżdż, prof. URK
 6. dr hab. inż. Zygmunt Sobol
 7. dr inż. Dariusz Baran
 8. dr inż. Piotr Nawara
 9. dr inż. Karolina Trzyniec
 10. dr inż. Paulina Wrona
 11. dr inż. Mirosław Zagórda
 12. dr inż. Andrzej Żabiński
 13. mgr inż. Anna Miernik
 14. mgr inż. Ernest Popardowski
 15. mgr inż. Paweł Pysz
 16. dr inż. Maria Szczuka
 17. mgr inż. Maciej Waligóra